Technologie bepaalt de evolutie in sportervaring en Quantified self is hierin de toekomst

Sport is een eeuwenoud concept. Van de oude Griekse spelen tot de splinternieuwe high-tech stadions van tegenwoordig, sport heeft een hele evolutie doorgemaakt. Nieuwe sporten worden bedacht en anderen verdwijnen voorgoed. Deze evolutie is vooral te wijten aan nieuwe technologieën. Technologie is een breed concept en kan vervat zitten in een eenvoudig voorwerp of een complex computersysteem. Daarom gaan we aan de hand van een aantal voorbeelden aantonen waarom wij vinden dan technologie zo bepalend is in de sportwereld. Uiteindelijk leggen we uit waarom quantified self de toekomst is.

Ongetwijfeld is hardlopen een van de oudste sporten. Omdat het geen extra middelen vergt, is het eenvoudig te beoefenen door iedereen. Oorspronkelijk liep men eerder uit noodzaak, door te  jagen of door weg te lopen van wilde dieren. Doorheen de tijd evolueerde ook deze vorm van lopen werd het een sport dat uitgevoerd kon worden als ontspanning of in competitie vorm. De mens is namelijk van nature competitief aangelegd. Hij wil in een krachtmeting met andere personen in zijn omgeving de beste zijn. Om steeds beter te zijn dan de tegenstander, moesten mensen opzoek gaan naar nieuwe methodes om zichzelf beter te maken. Dit is waar de technologie in de sportervaring binnentrad. Door het gebruik van nieuwe en betere materialen, methodes en technologieën kon de mens zijn prestaties steeds verbeteren. Niet alleen werd technologie gebruikt om nieuwe materialen te ontwikkelen om beter te trainen of om trainingssessies beter te meten, technologie zorgde er ook voor de mens betere inzichten kreeg in de opbouw van het menselijk lichaam. Deze inzichten verhoogden de mogelijkheid om specifiek op bepaalde eigenschappen te trainen.

De evolutie van technologie staat niet stil. Meer en meer sport producten bevatten technologie om de gebruiker of drager ervan beter te maken. Denk maar aan kledingmerken die steeds  nieuwe schoenen op de markt brengen, waarvan ze beweren dat de nieuwste versie beter is dan de vorige. Ze dempen beter, sluiten nauwer aan of laten de voeten beter ademen. Stap voor stap worden deze producten in het leven van de mens binnengebracht. Het feit dat we in dergelijke innovaties nog niet aan het eindpunt zitten, bewijst Under Armour (Under Armour, 2013). Het is een Amerikaans sportmerk dat onlangs een filmpje lanceerde over hoe zij de toekomst zien. In het filmpje wordt een kledingstuk getoond dat een soort display bevat op de mouw. Via deze display kan bepaald worden wat het kledingstuk moet meten en welke kleur het moet aanbrengen. Het kledingstuk zelf is dus één grote sensor die de activiteiten van de gebruiker registreert. Under Armour beweert in het innovatief filmpje dat ze daadwerkelijk bezig zijn aan dit kledingstuk. Op deze manier willen ze een positieve invloed hebben de sportervaring.

Nieuwe technologieën voor sportactiviteiten kunnen enkel hun doel behalen als mensen gemotiveerd zijn om ze te gebruiken. Bovendien is niet iedereen gemotiveerd om alleen nog maar te starten met sporten, laat staan het vol te houden. Sport wordt door hen niet als aangenaam ervaren omdat ze er voor moeten zwoegen en zweten, en omdat zij het leuke er niet van inzien. Ondanks dat sommige mensen de drempel voor het sporten niet kunnen overschrijden, beseffen veel mensen dat sport vele fysieke en mentale voordelen met zich meebrengt. De spelindustrie heeft hier lustig op ingespeeld. Zij hebben namelijk het aangename van spelletjes gekoppeld aan de voordelen van bewegen. Nintendo Wii, Xbox Kinect en Playstation Move proberen gebruikers te activeren door de controle van een spel op de spelconsole door het hele lichaam te laten gebeuren. Een partij tennis, een strike in het bowling of een eerste schot in de roos, het is allemaal mogelijk vanuit de huiskamer. In “Using games to increase gaming motivation” (Yim & Nicholas Graham, 2007) leggen Jeffrey Yim en T.C. Nicholas Graham uit wat nu precies nodig is om actieve spelletjes attractief te maken. Dit zijn dingen zoals muziek integreren, bereikbare doelstellingen zetten op lange en korte termijn en het conditie niveau van de gebruiker verbergen. Het gevaar bij zulke concepten is natuurlijk dat de gebruiker kan denken dat hij voldoende aan sport doet door deze actieve spelletje te spelen. In werkelijkheid is deze vorm van sporten niet voldoende, maar dit is iets waar de console-fabrikanten niet van wakker liggen. Zulke spelletjes zouden eerder een aanvulling moeten zijn en zouden mensen moeten motiveren om ook echt aan sport te doen. Hoewel deze sector nog vrij recent is, zou onderzoek als dat van Yim en Graham moeten helpen om dit doel te bereiken.

De evolutie in technologie heeft ook mensen met een fysieke beperking meer kansen gegeven. Zo werd  bijvoorbeeld rolstoelbasketbal ontworpen voor liefhebbers van het basketbal die in een rolstoel zitten. Voor hen het sport twee betekenissen. Aan de ene kant is het een vorm van fysieke activiteit en aan de andere kant werkt dit als een soort therapie. Het is een manier om met hun beperking om te gaan. Dankzij zulke sporten krijgen ze het gevoel dat ze niet alleen op de wereld staan en dat ze toch nog kunnen sporten ondanks de moeilijkheden. Net zoals mensen zonder een fysieke beperking kunnen ook zij profiteren van de mentale voordelen van sporten. Uit onderzoek blijkt (Healthline, 2014) dat sporten het zelfvertrouwen verhoogt. Men gelooft meer in zichzelf en zijn capaciteiten. Net daarom is het extra belangrijk dat mensen met een beperking een kans krijgen om te sporten. Voorlopig staat de technologie nog niet in het stadium dat de beperking kan weggewerkt worden door bepaalde hulpmiddelen, maar als de technologie blijft evolueren zoals dit nu het geval is, kan dit in de toekomst wel realiteit worden. Dit wil niet zeggen dat men in tussentijd stil zit. Speciale pakken zoals Ekso Suit (Ekso bionics, 2013) werken als een exoskelet en leren de gebruiker zijn eerste stappen opnieuw zetten. Hoewel de gebruiker het Ekso suit constant nodig heeft om overeind te blijven, kan hij wel ondertussen zijn spieren stimuleren. Hierdoor oefent hij ook zijn coördinatie en evenwicht. Zulke ontwikkelingen zijn een mooi voorbeeld over hoe technologie in de toekomst het leven van mensen met een beperking volledig kan veranderen.

Een ander concept dat een grote invloed heeft op de sportervaring is de heeft sociale media. Wanneer er iets gebeurt op één plaats, is dit nieuws in enkele minuten overal ter wereld beschikbaar. Sociale media heeft onze verbondenheid op wereldschaal gezeten. Dankzij de ontwikkeling van het internet kon dit medium ontstaan. Het is door deze verhoogde verbondenheid dat groepsdruk een speciale vorm krijgt. Op elk moment kan men volgen hoe een andere persoon zijn leven leidt. Of dit nu een vriend, kennis of zelfs bekend persoon is, dit heeft een impact op het gedrag. Zo ontstaat er een constante groepsdruk. Een team van onderzoekers heeft bekeken welk effect deze groepsdruk kan hebben op de motivatie om te sporten. (Groenewegen, Stoyanov, Deichmann & van Halteren, 2012) Zij kwamen tot de conclusie dat sociale media mensen kan motiveren om actiever te leven. De grootte van een bepaalde vriendengroep is van minder belang. Het belangrijkste is dat de vriendengroep actief online leeft. De persoonlijke motivatie om te sporten wordt aangewakkerd door deze verhoogde vorm van verbondenheid. Wanneer men merkt dat men ondermaats scoort tegenover zijn vrienden gaat men dit willen verbeteren. Dit speelt in zekere zin weer in op de competitieve natuur van de mens.

Mobiele-applicatie ontwikkelaars spelen in op de populariteit van sociale media. Ze integreren sociale media in hun applicatie om de motivatie te verhogen. Het is door de innovatie van de smartphone dat concepten als gamification zijn ontstaan. Zo introduceren ze spelelementen in het dagelijkse leven met behulp van de smartphone, die de gebruikers ervan altijd bij hun hebben. De App Store van Apple of de Google Play Store van Google bevatten tegenwoordig al een aparte categorie „Gezondheid en fitness” als onderverdeling van de apps. Vele fitness apps zijn ontwikkeld om het fitnessen of sporten interessanter te maken, om activiteiten te meten en resultaten te bekijken. Meestal zijn de apps gemaakt in een omgeving waarbij resultaten worden aangemoedigd en beloond worden. Met gamification kan men bijvoorbeeld beloningen uitdelen voor een gezonde en actieve levensstijl. Dit heeft geen directe invloed op sport maar eerder op de motivatie en beleving ervan. Als men een gezondere levensstijl heeft, is men automatisch ook fitter en voelt men zichzelf beter in zijn vel. Dit gaat mogelijk maken dat men op een meer ontspannen manier kan sporten, waarbij de sportervaring aangenamer wordt. Dit in tegenstelling tot anderen die weinig of geen progressie zien en hierdoor gefrustreerd geraken en opgeven. De smartphone kan ook een meerwaarde bieden tijdens het sporten zelf. Omdat een smartphone iets persoonlijks is, kan er meer op maat gewerkt worden. Een loopapplicatie kan trainingsschema’s aanbieden speciaal voor de gebruiker. Meer nog, dankzij technologieën als GPS en versnellingsmeters kan dit trainingsschema ook opgevolgd worden. De smartphone wordt een persoonlijke coach.

Tegenwoordig bestaan er steeds meer en meer manieren om data te verzamelen. Niet alleen professionele sporters maar ook recreanten hebben baat bij al deze evoluties. Beiden willen ze een progressie zien van hun inspanningen, weliswaar op een ander niveau. De evolutie van betere en nieuwere sensoren kunnen voor de nodige data zorgen. Progressie kan dus steeds nauwkeuriger en veelzijdiger opgevolgd worden. Coaches van ploegen profiteren ook van deze evolutie. Door over meer informatie te beschikken kunnen zij betere aanwijzingen geven om hun atleet nog te verbeteren. Hoewel dit ook een ‚Big-brother’-effect heeft. De prestaties van de spelers worden bijgehouden en gecontroleerd. Zo kan een coach zien welke spelers zich hard inzetten op training en welke spelers minder activiteit vertonen. Voor spelers kan dit een invloed hebben op het aantal minuten dat ze mogen spelen in een wedstrijd. Recreanten zijn minder bezig met de absolute cijfers maar eerder met de relatieve vorderingen die ze maken. Ze willen het telkens net iets beter doen dan de vorige keer.

Op deze toepassing is de laatste nieuwe trend gebaseerd. Gedurende de volledige dag wordt een gebruiker opgevolgd met sensoren en tracking-methodes. Deze trend noemt quantified self, letterlijk gekwantificeerde zelf. Men gaat technologie integreren in het dagelijkse leven. Het helpt de levensstijl in kaart te brengen en verbeteringen op te merken. Zo bestaan er een aantal armbanden die dit verwezenlijken. Zij gaan bijvoorbeeld het aantal stappen die de gebruiker zet, of het aantal trappen die hij neemt, opnemen. Deze registraties moeten de gebruiker motiveren om toch de trap te nemen in plaats van de lift of toch dat extra aantal stappen uit te voeren om aan de dagelijkse doelstelling te geraken. De toepassing van het registreren van activiteiten van gebruikers gaat zelfs verder dan de activiteiten die overdag plaatsvinden. Zo kan men ook de slaapkwaliteit gaan meten aan de hand van de bewegingen die een persoon maakt tijdens zijn slaap. De gebruiker krijgt dan een overzicht van het aantal uren diepe slaap en lichte slaap van die nacht. Naarmate er steeds nieuwe sensoren of berekeningsmethodes komen, zal het aantal toepassingen enkel maar toenemen.

Aangezien deze nieuwe technologieën nog in de kinderschoenen staan is de nauwkeurigheid nog betwistbaar. Het is ideaal voor de recreant die een globaal beeld wil krijgen van zijn activiteiten. Het kan ze helpen een dagelijks doel te bereiken. Voor de echte competitiesport is een nauwkeurige meting door middel van armbanden of sensoren in de schoen misschien nog niet van toepassing, maar we gaan een boeiende toekomst tegemoet. Tijden waarin men enkel moet focussen op het sporten zelf en de data van de prestaties op een presenteerblaadje voorgeschoteld worden. Geen lastige hartslagmeter rond de middel die steeds in de weg zit, niet meer bezighouden met het indrukken van de juiste knopjes op de juist momenten. Alles gebeurt vloeiend en automatisch. Een intelligent systeem luistert naar het lichaam van de gebruiker en past zich aan, aan zijn kenmerken, capaciteiten en voorkeuren. Dankzij de opgenoemde evoluties in de technologie verandert de sportervaring voor zowel recreanten als competitie-gerichte sporters. Sporten wordt een totaalervaring, met integratie van de eetgewoontes, slaapkwaliteit en dagelijkse bezigheden. Door de vele sensoren is sport overal en nergens. Het verweeft zich in het dagelijkse leven.

Referenties

Ekso bionics, (2013), Ekso bionics, verkregen op 29 maart 2014, van http://eksobionics.com/ekso

Groenewegen, M., Stoyanov, D., Deichmann, D., & Van Halteren, A. (2012). Connecting with Active People Matters: The Influence of an Online Community on Physical Activity Behavior. Social Informatics, 7710, 96-109.

Healthline. (2014), Healthline. Verkregen op 20 Februari 2014, van http://www.healthline.com/health/mental-benefits-sports

Under Armour, (2013), Under Armour – Future Girl Innovation, Verkregen op 10 Maart 2014, van http://www.youtube.com/watch?v=743Bzoq5Qlk#

Yim, J., Nicholas Graham, N., 2007, Using games to increase exercise motivation, FuturePlay, November 15-17, Toronto, Canada

 

Advertisements

New ways to coach

 

ipad4_0

Technology and informatics don’t only provide a good platform for sporters, but also for their coaches. It provides them with options to review and analyse their athletes more carefully.

According to this article, a vital element in improving your technique is instant feedback. This way the exercise is still fresh in your mind while reviewing your movements. You get a better understanding of what you did wrong and can try again right away. Videocamera’s already provided that option for years, but it wasn’t instant enough. Your coach needed to process the video in some kind of editing tool or buy an awful lot of (expensive) equipment. Conclusion, the player got the tips or corrections too late and would often make the same mistake again next practice.

However nowadays every tablet or smartphone has an onboard camera. Editing tools are redundant because of the processing power of the tablets itself. You can easily review and make notations on the tablet itself. Slowmotion playback and comparing of two video’s at the same time are some of the many feature that become instantly available. They give a few tips and examples of how you could implement such technology in your own training sessions:

 • Preload the iPad with good examples of the technique you are going to coach and use it as a visual cue for players.
 • Use the iPad to film individual performance and then play back instantly to highlight strengths and weaknesses.
 • Analyse a filmed performance with arrows, lines, text etc to identify strengths and weaknesses.
 • Compare and contrast a young player’s performance to one of a professional.
 • Allow the players themselves to film and analyse one another, creating peer coaching.

Coaches and players can build on this new technology and work together to improve scores. The beauty of these new developments in my opinion is that they work together with the users. It is an addition rather than a replacement of a real coach. Human interpretation and assessment are still an advantage.

Will Apple reinvent the healthcare process?

healthbook-book

We talked about different apps that track peoples activities, sleep, food, dreams,… All great and useful apps, but Apple is working on health and fitness tracker that will be one of a whole new level, at least if we can believe the rumors. Apart from tracking activities, sleep, food,… (like all other apps), the app will contain features to get an overview of your blood pressure, blood sugar, oxygen saturation and respiratory rate. However it is unclear what devices or wearables will be necessary to be able to measure all these things.

So how will all this app change the healthcare process? First of all, Healthbook (the current working name of the app) will have a feature ‘Emergency card’. This will hold all critical data of the user. It will contain the user’s name, birthday, medication information, weight, eye color, blood type, organ donor status and location. This will make it easier for doctors and emergence technicians to treat the patient correctly, even if the patient can’t speak or is unconscious because of an injury. Second, apple wants to reinvent the process of receiving lab reports or other information you would get from hospitals. Instead of meeting with a doctor or receiving an email or a letter, all the data will get to your Healthbook and you will get notifications of your results. Healthbook will be the center of all your health information and it will remind you to take your medicines at the right time, to drink enough water, to get enough sleep,… to live healthier.

Health and fitness tracking is evolving and will continue to be a trend. I think that Apple’s Healthbook will boost this trend even harder. There are different apps for different goals, but Healthbook will integrate everything in one centered application. This total integration can change lots of peoples lifestyle and change the way to control all your health information. Together with the integration to receive lab results and other information Healthbook might reinvent the healthcare process.

One small question: Will this total overview of your health result in obsessions for perfection? Do you think people will be scared when the smallest change they notice in their health patterns, even if those changes doesn’t matter?

Share your thoughts!

For more information and rumors about Healthbook:

http://9to5mac.com/2014/03/17/this-is-healthbook-apples-first-major-step-into-health-fitness-tracking/

Nomophobia

anxiety-800-shutterstock-86293354

Nomophobia, the fear of not having your mobile phone with you. Apparently a lot of people suffer from it nowadays. With all these great apps and features our smartphones has, it has become hard to live without it.

Time magazine did a study about this with 5000 participants. (Americans, Britons, South Koreans, Chinese, Indians, South Africans, Indonesians, and Brazilians) Results were pretty shocking:

 • 84 percent said they couldn’t survive a day without their cellphones.
 • 50 percent of Americans sleep with their phone right next to them.
 • 20 percent said they check their phone every 10 minutes.

Another study confirmed these findings, and had some interesting ones to add. Facts concerning where we use our phones.

 • Apparently nearly 40 percent use their phones on while sitting on the toilet.
 • 30 percent confessed they check their phones while having a meal with others.
 • Although very dangerous, 24 percent said they check their phones while driving.

These studies make you think. Are we using our phones to much? It sure seems that we are addicted. But who’s to blame for all this? Is it our own fault or are the app developers tricking us so they can make a lot of profit? It think it’s a bit of both. There are great apps out there that really can improve our lives. However moderation is key. We don’t need an app for everything. Also a good app can work autonomously and don’t need a user to check on it every 10 minutes. If it does, I think it is likely that it is just an app to make someone rich rather than make your live easier.

I wouldn’t say I am addicted to my phone. I could live without it for a day, maybe even a week. But I sure feel that some features can make you dependent off your phone. How do you guys experience this? Are you addicted to your phone?

 

Can an app influence our dreams?

Dream:On

Nowadays there are apps that track peoples movements, food and even sleep. Sleep is recorded by some algorithms that every company wants to keep for themselves. If we have to believe the companies, the algorithms can accurately register the sleeping patterns of a person. When the user wakes up he can see how well and how long he has slept that night. Examples of such sleep tracking apps are: Jawbone Up (this app requires a extra bracelet), Sleep As Android, Sleep Cycle, Sleepbot,…

Tracking sleep is one thing, but influencing sleep by influencing dreams is something else. The developers of Dream:On claim that they can influence dreams with their application. The app Dream:On is launched by Professor Richard Wiseman from the University of Hertfordshire and says that it has some scientific approach that checks when the user is in his REM sleep (Most dreams take place during REM sleep, it is a phase during which our minds are also more sensitive to other senses). When it notices that the user is in his REM sleep the app plays a soundscape (this is a simulation of the acoustic environment of the user by playing sounds of nature phenomenons, animals or humans). According to Professor Wiseman these soundscapes are used to create your desired dreams. Different soundscapes are available in a dream store so that your can choose what kind of dream your want to create. Examples of soundscapes are: ‘travel the world’ if you want a traveling dream or ‘wild west’ if you want an adventurous dream in the hart of a shootout. You are also supposed to log your dreams manually. All logs of the dreams of the users are used by Professor Wiseman as data for a study. So the app is actually an experiment that provides lots of data that can be used to analyse.

I’m actually not sure how I think about this application. On the one hand I don’t really believe that an app can track REM sleep by movements only and especially not by just having your iphone next to you in bed. On the other hand it might be possible to steer dreams by sounds of the environment because it will create some kind of mood for your brains. Also if it is used as an experiment, it’s a clever way to get lots of data for a study. The app is definitely worth the try!

Share your thoughts!

 

Gamification in sports

One might think that sports are already games on their own. However they can still be gamificated. In following article they explain how skiing can be improved by gamification.

With the use of EpicMix you can keep track of how many kilometers you have skied, see where your family or friends are and compete with your friends for points and badges. Also part of the service are the photographers that are present at the mountains where this system is implemented. By scanning your badge photo’s are uploaded to your profile and even your twitter or Facebook account if you like. This leaves you with doing what you like without the hassle of bringing a camera. This brings you a richer experience. You can come home and you know exactly where you have been or how far you have skied. Even better, you have the pictures to prove it.

Just like this example there are also other sports where this techniques can be applied. In the article they explain which elements should be present to get the desired effect of grabbing people’s attention. For the full list you can check the article, but the basic idea is that you build up some kind of point/reward system.

Once you understand this system people can implement it in their own creations. People without coding capabilities still can use this system to improve their lifestyle. That is the beauty of the technique. If you award yourself with “bonus” points if you do something good or health, you get encouraged to make better choices. The only question maybe is how many point you would award to which activity/choice. If you are not objective enough the grading can get deformed.

Would any of you apply these techniques in your own live? Or would you rather wait until someone makes an app for it? Are there maybe some of you that don’t believe that gamification works?

A healthy lifestyle to increase academic performances?

Is their a link between health and academic performance? Well, according to studies that are mentioned in a paper about the health of students and their academic achievements (see link at the bottom of this post) their is indeed a link between the two fields. The paper states that healthy children are in a better position to acquire knowledge than unhealthy children. It also says the there are already a lot of publications that concluded that health and academic performance are intertwined. Unhealthy habits as alcohol, tobacco and other kinds of drugs can lead to less concentration, a more negative attitude towards school, more health risks,… that can result in more absence and eventually lower grades. Another bad influence on academic performances is a bad diet. Poor nutrition has a negative effect on learning, concentration and the energy level of the child which again can lead to lower grades.

Different schools in America have school health policies to try to make their student live healthier and give them a better chance in succeeding. Physical activities are an important aspect of these health plans. Study shown that exercising has a positive influence on academic outcomes, maintenance of relationships with people and reduce of depression, anxiety and fatigue.

Personally, I wouldn’t live healthier for better academic performances only. I would do it for other advantages as less chance of diseases, living longer, the energy you get from it and the healthy look it will give you. But of course a better academic performance is a big advantage and is something to keep in mind as motivation to live healthy.

Would you change your lifestyle to a healthy one (if it’s not already the case) only to influence your academic performances positively? Or would all the other advantages convince you to live healthy?

Reference:

Symons Wolford, C., Cinelli, B., James, T., Groff, P., 1997, Bridging student health risks and academic achievement through comprehensive school health programs, Journal of School Health, Vol.67, No. 6

To walk again

Image

Technology not only offers new options for sporters, also people with a physical disability can benefit from the latest evolutions.

In an article on digitaljournal.com they talk with a pediatric physical therapist, Mahir Reiss about the evolution his field has made. According to him technology has shortened healing time, increased comfort during treatment, en improved overall quality and options of care. Some technologies are not introduced yet, but some of them are talking baby steps into the real world.

He start of with mentioning that aquatic therapy, one of the most common therapies these days, has improved a lot since its first introduction. They now can control the heating and circulation more accurately making the treatment easier and more comfortable. Treatment can be more specific and accurate this way.

One of the most exciting new technologies that is being introduced more and more nowadays are the so called “exoskeletons”. They still are pretty costly but can give us a view on what the future might bring us. An example of this is the Ekso Suit. It is a suit that enables people with a physical disability to talk their first steps. It’s even built to support this transition with a few modes. “FirstStep”, allows the therapist to initiate the step to train the new user and make them custom to the new environment. In “ActiveStep”, the user gets the opportunity to initiate step himself with the push of a button. The final mode “ProStep”, senses when the user wants to take a step and takes the step for him.

Last but not least Mahir Reiss believes that social media also has an influence on physical therapy. It makes the gap between patients and therapists a lot smaller. It is easier for the therapist to keep updated on the a patient’s condition and offer suggestions or answer questions or concerns. It makes the communication a lot more open. People (and certainly children) feel more at comfortable.

Technology certainly can provide some fascination solutions for people with a disability. Being able to walk after years of riding in a wheelchair would be a dream that comes true for a lot of disabled persons.

Is this the future of sport clothing?

This promo movie of Under Armour, an American sports clothing and accessories company, gives you a glimpse of the future of sports clothing. In this movie Under Armour shows a concept of an innovative piece of clothing. They show clothing with technology build in the fabric of it. No extra bracelets, watches, heart rate monitors,… Everything would be build in peoples clothes.

The movie only gives a glimpse of what the future can bring. But if it is true that they are building a product like that, it would change the paradigm of sport clothes. Sport clothing wouldn’t be seen as just clothes to wear while exercising anymore, it would be something you wear to log all your movements and activities. It would be use to become better, to learn all your body movements and improve them where necessary. And if we have to believe the following promo movie of Under Armour: https://www.youtube.com/watch?v=oYCvIr0fWnM, they really are building such a product.

I think the concept is truly amazing. It gives a whole new dimension on exercising and the things you wear while doing it. It is a perfect example of the influence of technology on sport activities. It proves that sport and technology will integrate and the whole concept of tracking and logging will become standard in certain sport activities. It also indicates that technology is and will be used to improve all kinds of skills and to make athletes and recreative sporter better and better an better.

But the question is: is this possible? Do you think that what Under Armour shows in their movie is realistic? Do you think people will wear these kinds of clothes or is it only destined for the professional athletes? Share your thoughts!

Using technology to promote physical activity.

This blogpost is about an article “Using technology to promote physical activity” that I found on humankinetics.com. It is a part of a book “Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription, Sixth Edition“, by Vivian Heyward. In this article they talk about how and more specific which kind of technology can convince people to be more active.

First of all they mention a few regular technologies, like pedometer, accelerometer, heart rate monitor, gps and geographic information system. These technologies exist for quite some time now. Everybody knows what they can do. However they keep improving and keep getting cheaper. This means they start to appear everywhere. In our mobile phones, watches,… According to the author this only benefits the measurement. Because if you can combine these measurements they are a lot  more accurate.

Another “technology” she mentions benefits from this evolution. The interactive video games. They use these sensors and incorporate them in video games. Although they are never as good as real physical activities (sports), they can be an encouragement to start with physical exercises. They are far less scary because of there playful character. And they are doing much better than the sedentary computer games a lot of people are exposed to. This is also called persuasive technology, technology that tries to adapt our behavior without us knowing it.

I like this kind of evolution in our society, it encourages everyone to keep active instead of making our lives to easy by doing everything for us. However it could still end up bad. If people think they can get away with only playing on the wii, they still will live unhealthy. I think it could be a good starting point or extra next to “real” sports. Only in some cases where people aren’t able to sport (like elderly people or people with an injury) it could be a solution. I more believe in bringing the sensors in a outdoor situation. Use these technologies to record and track how someone is performing. I foresee a great future in these applications. If they keep privacy of all these logged info in mind of course.